søndag 1. juli 2012

Ein jordhaug er på veg til å verte ein plen

Vi har stadig plenprosjekt kjennes det ut som. Denne gongen er det søraust-sida av huset som skal få seg ein grøn flekk. Vi bestilte jord og fekk tilkøyrd eit lass som Espen fekk det ærefulle oppdraget å spa utover. Ein jobb for den store og sterke, det er berre til å erkjenne. 
 Det første bilete viser området før vi rydda og fekk jorda. Ikkje særleg fint. Bilete er tatt 19.mai.
Undervegs har det vore nokre spatak både med og utan borna. Borna er vel mest i vegen, men dei skal på eit vis lære seg å gjere eit arbeid dei og. Med alle planane vi har er det best ungane lærer seg å hjelpe til.
 Dette er frå idag. For eit vèr det har vore! Skikkelig griseri når ein blandar jord og vatn.
 Malin likar å stille seg opp for fotografering.
Emil spar ivrig og ser ut deretter. Det er godt vi har spylarslange og vaskemaskin.
Etter nokre våte timar fekk Espen jorda utover. Her ser det ut som at plenen ikkje har noko høgde, men det har den altså. Kanten skal murast og det må nok meir jord til før det vert ferdig, men det går fint an å så i plen. Heilt nøyaktig korleis kanten skal vere er ikkje bestemt.
Planen er å bygge ei terrasse der som spylarslangen ligg. På denne sida av huset er det lunt og veldig varmt tidleg på året. Det må vi utnytte. Mellom terrassa og plenen skal det vere ein grusgang. Detaljane får vi ta seinare når vi veit dei sjølv. Det einaste eg veit er at det ikkje vert heilt firkanta. Litt buer og svingar er fint. Det er Espen som skal gjere arbeidet så han har vel siste ordet akkurat der. Dissestativet som dokke ser på bilete skal flyttast dit den nye plenen kjem. Ommøblering er vel snart kjennemerke vårt. Vi håpar og trur at det vert fint til slutt.

Ingen kommentarer: