lørdag 27. august 2011

Løytnantshjarte

Det veks og trivs i hagen min sjølv om ikkje alle er like store. Ei av plantene som berre var ein liten kvast då eg kjøpte den i mai, men som no har vorte ganske stor, er løytnantshjarte. Ei utruleg vakker og romantisk staude som trivs både i skugge og sol.
Eg har ikkje så mange hjarter på planta i år, men tilstrekkeleg til at eg får studert den unike forma på blomen. Dicentra spectabilis heiter den på plantespråket og historia bak namnet er mange. Ei av dei kan du lese her.
Eg skal kjøpe meg fleire av desse. Tanken har vore å ha dei framfor tulipanane slik at dei visne tulipanblada ikkje viser så godt. No blømer denne ganske seint til å vere løytnantshjarte, men kanskje det har noko med at den er nyplanta? Har du denne i hagen er eg veldig interessert i å høyre dine erfaringar og eventuelt kva planter du har ved sida av.

Ingen kommentarer: