fredag 18. desember 2009

Unngå dobbel diffusjonssperre på badet!

Eg hadde vel aldri høyrt om dobbel diffusjonssperre før det oppsto fagleg usemje mellom flisleggjar og byggefirmaet. Kort fortalt er det to sperrer i ytterveggen som hindrer absorbering av dampen. I vårt tilfelle var det lagt plast bak gipsen i tillegg til at det skal smørast heildekkande membran. På denne måten oppstår det kondens i gipsen som ligg i mellom sperrene, gipsen vil smuldre, og det vil oppstå muggdanning som igjen fører til at badet må etter kort tid rehabiliterast.

Flisleggjar hadde på førehand sagt at det ikkje måtte leggjast plast i ytterveggane, men byggjefirmaet sto på sitt. Når då flisleggjaren nekta å flisleggje fordi han vart ansvarleg om noko skulle skje, byrja konflikten. Dette er omlag tre veker sidan.

Vi har vore i kontakt med Fagrådet for Våtrom som seier at dobbel diffusjonstetting i våtrom skal ikkje nyttast. Vidare sa dei at konstruksjonen er ikkje i tråd med Teknisk forskrift, Byggebransjens våtromsnorm eller Byggdetaljene til SINTEF.Til slutt skreiv han i mailen: Husfirma har her ikke oppdatert kunnskap. Det var som å tenne bensin på bålet!

Den tekniske ansvarlege i byggefirmaet likte tydeligvis ikkje det Fagrådet hadde sagt. Og han sendte mail til Fagrådet: Jeg synes det er noe underlig at De uttaler Dem så bastant på en slik henvendelse, uten å ta i betraktning følgende forhold:
1. Hvor i teknisk forskrift står det at det ikke skal brukes dobbel diffusjonssperre?
2. Våtromsnormen er en norm, ikke et krav.
3. Byggforsk sine byggdetaljer er akseptert som preakseptert løsning, og det trengs ingen ytterligere dokumentasjon for å bekrefte prosjekteringen.
Til Deres orientering kan jeg opplyse at vi leverer bad klar for egeninnsats med plastfolie på yttervegger under platekledning. I de tilfeller hvor kunden skal ha fliser, anbefaler vi kunden å smøre membran i våtsoner. Dette har fungert tilfredstillende i mer enn 15 år. Vi leverer årlig ca 50 - 80 eneboliger, og har til dags dato ikke hatt en eneste skade som skyldes dobbel diffusjonssperre. Vi ønsker en tilbakemelding på punkt 1 -3 over.

Fagrådet hadde vist til § 8-37 i Teknisk Forskrift.

Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett skikt. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal.

Sidan det ikkje står svart på kvitt at det ikkje skal nyttast plast, var ikkje svaret godt nok for byggefirmaet. Byggebransjen idag nyttar vanlegvis våtromsnormen kor dette står godt skrive, men sidan den ikkje er lovpålagt kunne byggefirmaet seie følgjande på mail:

Vi innestår for de løsninger vi har valgt. Vi gir full garanti på våre arbeider og prosjekterte løsninger.

Når vi då ikkje kom nokon veg med det som alle andre meiner er riktig å gjere utanom dette firmaet, ba vi om eit møte og ba samstundes om at dei måtte dokumentere at deira metode var i henhold til Teknisk Forskrift (anbefalt av Fagrådet for Våtrom). Samstundes tok eg kontakt med SINTEF Byggforsk som viste til at i SINTEF sine byggedetaljer står dette skrive, men at det ikkje står meir enn det som allereie er sagt i Teknisk Forskrift.

Det endte med at byggefirmaet avlyste møtet og sa at dei skulle fjerne plasten. Eg trur at på eit tidspunkt forsto dei at dei kom ingen veg (utan at dei innrømte det så klart). Alt dette styret hadde vore unngått om dei berre hadde høyrt på flisleggjaren i utgangspunktet. Fordelen er einaste at vi har lært veldig mykje om dette medan konflikten har pågått. No kan vi endeleg tenkje på fliser igjen og faktisk handle inn det vi skal ha. Flisleggjaren byrjar arbeidet 10.januar, og gleder oss med den kjensla at ting no vert gjort riktig.
  • Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm, på CD og som web-versjon.
  • BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).
  • Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering.
  • BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid.
  • BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder.
  • BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

Videreutvikling og oppdatering av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Det sendes ut årlige oppdateringer av normen (bilde og tekst frå www.ffv.no)

5 kommentarer:

Lakka sa...

Å for et styr!!! Godt det ble en løsning på det til slutt:-) Det er slitsomt som huseier å skulle passe på at de profesjonelle gjør jobben ordentlig..

Ønsker deg en god helg! Kos deg med flisvalget;-)

Lakka

Anonym sa...

Uff, dette var slitsomt! Eg legg eg det på minnet; og så er det da utrulig at huseigar må passe på slike ting sjøl...

Anonym sa...

Hildrande du! Godt dokke fylle med, og jammen lære dokke masse også i alt oppstyret :o) Berre dumt om alt sånt skal forseinke prosessen....
Fortsatt god helg, vennen! Klemz Lenemor

Husdraumen/Anita sa...

Hjelpe og trøyste at eg ikkje las dette innlegget før i dag...! Det er myyykje å passe på har vi og erfart, utan å ha gjort noko liknande før. Ikkje hadde eg høyrt om litexplater på bad før i dag, ei heller om Byggebransjens våtromsnorm.

Kan det vere så vanskeleg har eg tenkt, men ja...tydelegvis. Kjipt å gjere alle erfaringane sjølve fordi ein ikkje veit kva ein skal vere på vakt mot før det er for seint.

No skal eg lære meir om litexplater på google...å smøre membran på gipsplater tek jo eeeevigheiter!

Villblomsten sa...

Uff ..
for ett styr..

Godt det er over nå ..
og du kan velge fliser :-)

Ha en fortsatt God Jul :-)